Garantie en tarieven 

Voor onze dienstverlening hanteren wij de regels zoals die gelden conform onze garantievoorwaarden. Dit betekent dat als het een productfout betreft en er een servicemonteur ingezet wordt, er in het eerste jaar na aankoop geen kosten in rekening worden gebracht. In het tweede tot en met het vijfde jaar worden alleen de voorrijkosten berekend. Als het geen productfout betreft, worden de kosten van het bezoek, de arbeid en eventuele materialen wel aan de opdrachtgever doorberekend. De tarieven daarvoor zijn:

Voorrijden: € 55 incl. BTW
Arbeid : € 5,90 incl. BTW per 0,1 uur.