Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle garantibestemmelser
For produkter købt efter 01-01-2012:
Varer behæftet med fabrikationsfejl repareres eller ombyttes uden beregning ved franko returnering indenfor 5 år fra produktet er leveret. Hvis produktets leveringsdato ikke kan bestemmes, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra produktet er installeret og kan dette heller ikke dokumenteres, fastlægges garantiperioden i stedet som 5 år regnet fra datokoden på armatur/armatur-dele.

Produkter købt før denne dato har 2 års garanti.


Forbehold i garantien
Garantien er forbundet med følgende forbehold:

* Garantien omfatter ikke forhold som skyldes fejlagtig installation eller urenheder i vandet
* Alle armaturer skal opbevares frostfrit og frostskader er således ikke omfattet af garantien.
* Skader som skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse dækkes ikke. Med hensyn til vedligeholdelse og pleje henvises til de i emballagen vedlagte anvisninger.
* Garantien omfatter ikke batteriet i elektroniske armaturer.
* Grohe A/S skal godkende eventuelle reparationer inden de udføres.
* Der henvises i øvrigt til AB-VVS, hvoraf bl.a. fremgår, at køber med hensyn til demontering og montering er forpligtet til at bidrage med to arbejdstimer pr. skadestilfælde.

GROHEs garanti indeholder

  • 5 års produktgaranti
  • 5 års dryppgaranti
  • 15 års reservedelsgaranti
Reklamation
Følgende retningslinjer bedes fulgt ved eventuelle reklamationer:

Fejl konstateret ved modtagelse af produktet meddeles øjeblikkeligt til leverandøren for nærmere aftale om eventuel afhjælpning eller returnering.

Fejl konstateret i forbindelse med eller efter installation meddeles leverandøren eller Grohe’s serviceafdeling for nærmere aftale med hensyn til afhjælpning eller returnering.

Ved større skader: udfør kun ”førstehjælp”, og kontakt så Grohe’s serviceafdeling samt forsikringsselskab, før der gøres mere.

Returvarer
Varer modtages kun retur via VVS-grossist og efter forudgående aftale, hvor Grohe oplyser returforsendelsesnummer, som, sammen med fakturakopi, skal vedlægges returvaren.

Varerne skal returneres i ubeskadiget original emballage. Under forudsætning af franko returnering beregnes der 30 % i returfradrag.

Levering
Grohe produkter forhandles via VVS-grossisterne. Levering ab lager til de af grossisterne anviste adresser i Danmark medmindre andet er aftalt.

Prisændringer
Vi forbeholder os ret til prisændringer uden forudgående varsel.
Varer faktureres altid til den på leverings-/fakturerings-tidspunktet gældende pris.

Gebyrer
Hvor ingen anden aftale foreligger påføres enhver ordre fragt- og ekspeditionsgebyr som følger:

Ordreværdi i DKK: Fragt i DKK:
0-1.000 95,-
1.001-5.000 145,-
5.001-10.000 185,-
Over 10.000 0,-

For manuelle ordrer, der ikke modtages via EDI, pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 50,-
GROHE har produceret indbygningscisterne siden 1970'erne og har derfor stor erfaring med at producere slidstærke, kvalitets cisterner med lang holdbarhed. Derfor forlænges garantien på Rapid indbygningscisterne fra 5 år til 10 år.

Følgende produkter er dækket 10 års-garanti:
  • Grohe Rapid SL indbygningscisterner med manuel betjening
  • Rapido og andre indbygningsbokse
Garantien dækker:
  • Indbygningsdele
Følgende er ikke dækket af garantien:
  • Synlige dele som trykplader er ikke dækket.
  • Skader forudsaget af urenheder i vandet er ikke dækket.
  • Skader forudsaget af installations fejl.

Relaterede links